Politika varstva zasebnosti in piškotkov

I. Politika varstva zasebnosti

1. NAMEN

Ta Politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Pogoji uporabe spletnega portala kulinarika.net šteje za uporabnika ter za celotna spletna mesta, vključno z njihovimi podstranmi in mobilnimi aplikacijami ter družbenimi omrežji kot so facebook, instagram, idr.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran portala kulinarika.net in spletno stran na kakršenkoli način uporablja. Prav tako so uporabniki storitev tudi osebe, ki se prijavljajo s Facebook profilom na Facebook stran kulinarika ter uporabniki, ki posredujejo vsebine za objavo na spletnem portalu kulinarika.net (v nadaljevanju: uporabnik spletnega portala kulinarika.net ter uporabe Facebook profila kulinarika ter osebe, ki posredujejo vsebine – skupaj poimenovani kot: uporabnik). Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev skrbnika na način, pod pogoji kot so določeni s temi pravili uporabe ter drugimi pravili skrbnika.

Član portala kulinarika.net je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v portalu kulinarika.net ali facebook portalu kulinarika. Registrirani uporabniki portala kulinarika.net lahko komentirajo, sodelujejo v forumih in objavljajo recepte-

Z uporabo spletnih mest, uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnih mest strinja s spremembami.

Družba Spletna Kulinarika, d.o.o. obratovanje spletnih portalov, Marof 10, 1411 Izlake, matična številka: 3734048000 spoštuje zasebnost in varnost osebnih podatkov, zato bodo osebni podatki uporabnikov uporabljeni izključno za namene, kot so opredeljeni v tej Politiki varstva zasebnosti. Osebni podatki so in bodo varovani skrbno in v skladu z (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

2. UPRAVLJAVEC

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na spletnem portalu kulinarika.net, je družba Spletna Kulinarika, d.o.o. obratovanje spletnih portalov, Marof 10, 1411 Izlake, matična številka: 3734048000 (v nadaljevanju: upravljavec).

3. KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA

Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Vse zahteve in informacije v zvezi z osebnimi podatki lahko uporabnik pridobi s posredovanjem zahteve ali vprašanja na elektronski naslov: info@kulinarika.net.

4. VRSTE OSEBNIH PODATKOV, PRAVNA PODLAGA IN NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Skladno u GDPR je osebni podatek katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo dejavnika, ki so značilni za fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno in družbeno identiteto posameznika.

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve, pogodbenega razmerja in/ali za izvajanje dejavnosti pred sklenitvijo pogodbenega razmerja, zakonitih interesov upravljavca.

Za namen izvajanja ali sklepanja pogodbenega razmerja je upravljavec dolžan izpolnjevati zakonsko obveznost npr. na podlagi zakonodaje, ki ureja kazensko odgovornost za vzpodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti,

Za namen zavarovanja zakonitih interesov upravljavca ali zakonitih interesov tretje osebe ali zaradi varovanja interesov uporabnika se zbirajo osebni podatki med drugim tudi za odkrivanje in preprečevanje goljufij, zagotovitev varnosti informacijske tehnologije in omrežja.

Osebni podatki se obdelujejo tudi iz tehničnih, administrativnih in operativnih razlogov, z namenom, da se uporabniku zagotovi vsebina, ki je najučinkoviteje predstavljena, na računalniku uporabnika, za izboljšanje delovanja spletne strani, vključno z uporabnostjo, za upravljanje s spletnimi stranmi; za namene odpravljanja težav, analizo podatkov za trženje (tudi ciljno usmerjeno trženje), s katerim se uporabniku prikaže vsebina, ki bi ga zanimala in z namenom prizadevanja upravljavca za varnost in zaščito spletnih strani.

Za izpolnjevanje pogodbena razmerja ali zakonskih obveznosti, je posredovanje osebnih podatkov obvezno. V kolikor posameznik ne posreduje osebnih podatkov, upravljavec ne bo mogel skleniti pogodbenega razmerja ali izpolnjevati obveznosti, ki jih razmerje nalaga.

Ob vstopu uporabnika na spletno stran kulinarika.net upravljalec zbere in obdela vaše osebne podatke, ki jih posreduje uporabnik preko spletnega obrazca, npr. ob registracije se na spletno stran kot član ali uporabnik. Ti podatki vključujejo osebne podatke, ki jih navede uporabnik, ko se registrira za uporabo spletne strani kulinarika.net (sodeluje v razpravah ali drugih funkcijah spletnih omrežij) in ko prijavi tehnične težave s spletno stranjo.

Posebnih vrst (občutljivih) osebnih podatkov (npr. informacij o etičnem poreklu, politično prepričanje, versko in filozofsko prepričanje, idr. kot jih definira GDPR Uredba) upravljavec ne zbira oziroma obdeluje, razen če: a) tako nalaga zakon; b) jih je uporabnik ločeno posredoval na podlagi izrecne privolitve; c) je izpolnjen drug razlog iz 9. člena GDPR Uredbe.

V kolikor uporabnik prostovoljno posreduje oseben podatke (vključno z občutljivimi osebnimi podatki) preko spletne strani ali družbenega omrežja pri podajanju komentarjev na spletnih straneh spletne strani kulinarika.net na lastno željo in ne na zahtevo upravljavca, bo upravljalec takšne osebne podatke izbrisal iz sistemov, v kolikor oceni, da obdelava takšnih osebnih podatkov ni potrebna za zakonit namen, razen če je uporabnik te osebne podatke dal sam na razpolago javnosti ( preko zapisa na forumu, ki je javno viden); v tem primeru bo upravljavec osebne podatke izbrisal s spletne strani samo, če tako zahteva zakon ali če jih upravljavec ne želi obdržati.

Na spletni strani kulinarika.net je omogočeno tudi komentiranje objav drugih uporabnikov, za kar je potrebna registracija uporabniškega/članskega računa na spletni strani in posredovanje elektronskega naslova. Elektronski naslov upravljavec na podlagi zakonitega interesa, katerega predstavlja preprečevanje in omejevanje sovražnega govora v primeru neprimernih komentarjev, kjer želi upravljavec preprečiti oddajo komentarjev z določenega uporabniškega računa. Z zbiranjem elektronskega naslova želi upravljavec preprečiti, da posameznik kot uporabnik objavlja in oddaja komentarje z več uporabniškimi računi.

V ostalih primerih, ko se zbirajo osebni podatki, je posredovanje osebnih podatkov neobvezno in jih uporabnik ni dolžan posredovati.

4. 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI PRIVOLITVE

4.1.1. Zbiranje osebnih podatkov za namen prejemanja obvestil, novic, in medsebojne komunikacije

Za namen pošiljanje novic, ki jih posreduje upravljavec ali njegov pogodbeni partner mora upravljavec pridobiti osebno privolitev posameznika in za vsak namen posebej.

Upravljavec tako lahko na podlagi osebne privolitve posreduje po elektronski pošti obvestila o aktualnih dogodkih in vsebinah, ki so zanimive za uporabnika. Nadalje lahko po elektronski pošti posreduje upravljavec e-publikacije.

Prav tako upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke, v kolikor je uporabnik upravljavca naslovil vprašanje in vzpostavili stik z upravljavcem, pri čemer se šteje, da ste soglašali s posredovanjem osebnih podatkov.

V kolikor je uporabnik podal osebno privolitev ob prijavi se na novice, lahko soglasje kadarkoli prekliče.

Na podlagi osebne privolitve upravljavec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • naslov elektronske pošte;
 • uporabniško ime;
 • geslo

4.1.2. Zbiranje osebnih podatkov ob registraciji uporabniškega računa

Uporabnik spletnega portala kulinarika.net lahko ustvari svoj uporabniški račun z registracijo in tako poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov z namenom registracije uporabniškega računa.

Ob registraciji uporabniškega računa lahko poda uporabnik tudi soglasje z uporabo njegovih osebnih podatkov za posamezen namen, določen v točki 4.1.1.

Ob registraciji uporabniškega računa in uporabi le-te upravljavec obdeluje in zbira naslednje osebne podatke:

 • Uporabniško ime, katerega uporabnik ustvari sam;
 • Geslo za dostop do uporabniškega računa, katerega uporabnik ustvari sam;
 • Elektronski naslov.

4.1.3. Zbiranje osebnih podatkov za omogočanje komentiranja in posredovanja lastnih vsebin

Spletna stran portala kulinarika.net lahko omogoča občasno ali trajno tudi komentiranje vsebin spletne strani in posredovanje ter objavo lastnih vsebin, ki jih ustvari uporabnik, za kar je potrebna predhodna registracija uporabniškega računa. Lastne vsebine so slikovna in tekstovna besedila in video posnetki, ki jih ustvari uporabnik sam in jih umesti na spletno stran kulinarika.net.

V primeru komentiranja vsebin spletnega portala, upravljavec poleg osebnih podatkov, ki so navedeni v točki 4.1.2. zbira in obdeluje tudi naslednje podatke:

 • fotografijo, v kolikor jo oseba ob registraciji se spletne strani ali udeležbi na forumu posreduje;

 • video posnetek, ki ga uporabnik oziroma oseba posreduje.

V kolikor uporabnik komentira posamezno vsebino na spletnem portalu kulinarika.net ali posreduje v objavo lastne vsebine, se šteje, da je podal osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov v obsegu kot jih sam opredeli in navede v objavi/komentarju.

4.1.4. Sodelovanje v nagradnih igrah

Posameznik s sodelovanjem v nagradni igri poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov v namene izvedbe nagradne igre družbe Spletna kulinarika d.o.o.., kar zajema tudi obveščanje nagrajencev nagradne igre.

Za izvedbo nagradne igre družba Spletna kulinarika d.o.o. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek

 • naslov in pošta

 • elektronski naslov

 • telefonska številka.

Pri nagrajencih nagradne igre lahko družba Spletna kulinarika d.o.o. zbira in obdeluje še davčno številko in številko bančnega računa.

4.2. ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITIH INTERESOV

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov upravljavca, in sicer za naslednje namene:

 • Statistično analizo obiskanosti spletne strani kulinarika.net

 • odkrivanje in preprečevanje goljufij, zagotovitev varnosti informacijske tehnologije in omrežja;

 • zagotavljanje in izboljšanje delovanja spletne strani kulinarika.net in storitev upravljavca.

Za opredeljene namene upravljavec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • IP naslov,

 • Podatke o zadnjem obisku spletnega portala kulinarika.net;

5. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM, V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Pri upravljavcu ima omejeno število zaposlenih oziroma pogodbenih partnerjev dostop do osebnih podatkov z namenom izvajanja poslovnih procesov (zaposleni v oddelkih trženja, marketinga) in so zaposleni ali pogodbeni partnerji zavezani k zaupnosti varovanja osebnih podatkov. Upravljavec posreduje osebne podatke pogodbenim partnerjem tudi z namenom izpolnitve obveznosti do uporabnika (npr. izročitev nagrade na podlagi nagradnih iger upravljavca). Za varovanje osebnih podatkov ima upravljavec vzpostavljene ustrezne tehnične in organizacijske procese ter ukrepe in tako, da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki

 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih

 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov

 • varujejo prostori, strojna in programska oprema

 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Osebne podatke lahko posreduje upravljavec državnim organom in organom pregona, če to zahteva veljavna zakonodajo ali če je to potrebno za uveljavljanje pravic upravljavca, vključno z pogoji uporabe upravljavca ali za zaščito zakonitih interesov upravljavca v skladu z veljavno zakonodajo.

Osebne podatke uporabnika lahko razkrije upravljavec tudi tretjim osebam, vključno za podporo na področju IT, varnosti in poslovnih virov (ti ponudniki lahko nastopajo kot obdelovalci osebnih podatkov in ima upravljavec z njimi podpisano ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov).

Ob predhodni izrecni privolitvi uporabnika lahko vaše osebne podatke družba Spletna kulinarika d.o.o. (elektronski naslov) posreduje svojim pogodbenim partnerjem kot so oglaševalci v tržne namene. V takšnih primerih bo družba Spletna kulinarika d.o.o. ločeno zaprosili za vašo jasno privolitev, ko uporabnik posreduje svoje osebne podatke. Svojo privolitev lahko uporabnik naknadno kadarkoli prekliče preko prejete e-pošte. Družba bo imela s pogodbenim partnerjem, ki prejme osebne podatke uporabnika v tržne namene podpisano posebno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Upravljavec lahko po potrebi osebne podatke deli tudi z zunanjimi svetovalci (npr. odvetniki, računovodji, revizorji)in z upravljavcem povezanim družbam (vključno z vsemi hčerinskimi družbami , ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe pred morebitnim nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov. Osebne podatke lahko upravljavec deli s povezanimi družbami in z drugimi tretjimi osebami v okviru določenih vrst transakcij, vključno s kakršnimi koli transakcijami, ki vključujejo spremembo nadzora upravljavca, prodajo bistvenega dela sredstev ali prestrukturiranje. Upravljavec si prizadeva za ustrezno skrbnost pri izbiri nepovezanih ponudnikov storitev in zahteva, da ti ponudniki storitev vzdržujejo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov, in obdelujejo osebne podatke le v skladu z navodili upravljavca. Ponudniki storitev lahko pri zagotavljanju storitev za upravljavca uporabijo podizvajalce, pri čemer mora podizvajalec izpolnjevati enake zahteve glede varstva podatkov kot sam ponudnik storitev.

5.1 Posredovanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics, Spletni platformi Google Analytics in MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljata spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjujeta, da sta pridobili certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Vse informacije o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti, so dostopne na naslednjih povezavah Pogoji storitve in Politika zasebnosti.

6. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Spletna stran upravljavca vsebuje povezave na spletne strani, ki niso pod nadzorom upravljavca. S klikom na povezavo tretje osebe, bo uporabnik preusmerjen na spletno stran tretje osebe. V kolikor se uporabnik odloči za pregled povezanih spletnih strani, upravljavec svetuje, da prebere njihova obvestila o zasebnosti. Upravljavec ni odgovoren politike in prakse drugih podjetij, saj upravljavec nima nadzora nad in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, politike zasebnosti in obvestila ali prakse spletnih strani ali storitev tretjih oseb.

7. PIŠKOTKI IN VTIČNIKI ZA DRUŽBENE MEDIJE

Za ločevanje uporabnikov spletne strani kulinarika.net se uporabljajo piškotki z namenom, da se uporabniku zagotovi dobro izkušnjo, ko brska po spletnem portalu kulinarika.net in obenem omogoča izboljšanje spletnega portala kulinarika.net. Tovrstna obdelava temelji na osebni privolitvi uporabnika, izraženi na spletni strani kulinarika.net ali prek nastavitev v uporabnikovem brskalniku. Vse podrobne informacije o piškotkih, ki jih upravljavec uporablja , kako dolgo jih uporablja in v kakšne namene jih uporablja, so opredeljene v Pravilnik o piškotkih, ki je objavljen na dnu spletne strani. Spletna stran kulinarika.net lahko vključuje funkcije družbenih medijev, kot so gumbi Facebook ali Youtube. Te funkcije lahko zbirajo podatke o uporabniku, na primer podatke o naslovu IP in o spletnih straneh, ki jih uporabnik obiskuje, in lahko nastavi piškotek, ki zagotavlja pravilno delovanje funkcije.

8. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki uporabnika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve se hranijo 1 leto od preklica privolitve uporabnika.

Osebni podatki uporabnika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko hranijo še 10 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

9. PRAVICE POSAMEZNIKA V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Na podlagi GDPR in veljavne zakonodaje ima uporabnik naslednje pravice:

 • Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 • Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

 • Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

 • Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev vključno z oblikovanjem profilov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj pomembno vpliva.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

10. NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVIC POSAMEZNIKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno z GDPR

To stori tako, da posreduje na naslov info@kulinarika.net zahtevo za uveljavitev svoje pravice.

11. SPREMEMBE POLITIKE VARSTVA IN VELJAVNOST

Upravljavec lahko spremeni politiko varstva zasebnosti, o čemer bo uporabnika obvestil na način, da posreduje elektronsko sporočilo ali na spletnem portalu kulinarika.net zahteva ponovno potrditev uporabnika o seznanjenosti se s politiko varstva osebnih podatkov.

 

II. Piškotki

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 130/2022; v nadaljevanju: ZEKom-2 določa pravila glede uporabe piškotkov in tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalnikih, tablicah in mobilnih napravah uporabnikov.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v napravah uporabnikov (telefonov, računalnikov, tablic), s katerimi dostopajo do interneta. Namen je, da si zapomnijo uporabnika (seveda ne z imenom in priimkom, ampak po navadi z neko številko), da ga lažje usmerjajo po spletni strani. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči že v samem brskalniku.

Piškotki imajo ključen pomen za zagotavljanje kvalitetnih in uporabniku prijaznih storitev. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove nastavitve, uporabni so pri nagradnih igrah, pomagajo pri zbiranju anonimne statistike ipd.

Nujni piškotki

Spletna stran kulinarika.net uporablja nekaj piškotkov, ki jih upravljavec kot skrbnik postavi sam ( t.i.1st party cookies) in so bodisi nujno potrebni za izvajanje same spletne strani (piškotki seje), bodisi sodijo v izjeme  ZEKom-1, to so piškotki za registracijo, za katere ni potrebnega posebnega soglasja, pri čemer se soglasje k piškotkom uporabnik poda ob izvedbi registracije. na spletni strani.

Piškotki, ki jih lahko izključite

Od piškotkov tretjih oseb (3rd party cookies) uporablja upravljavec modul za Facebook všečkanje receptov in Google Analytics za analizo prometa na portalu kulinarika.net.

Vse piškotke, razen nujnih in tistih, ki jih uporabnik sprejme ob registraciji uporabniškega računa na spletni strani kulinarika.net lahko uporabnik izključi. Vseeno upravljavec apelira na uporabnika, da premisli, preden izključi piškotek k, saj upravljavec potrebuje statistiko obiska za izboljšavo storitev (brez piškotkov statistika ni natančna). Vsebine lahko neposredno iz strani kulinarika. net uporabnik tudi všečka; piškotek, ki nastavi datum zadnjega obiska, pa koristi le uporabniku, saj lahko sistem prikaže novosti. Na tej strani lahko uporabnik odločitev o nenujnih piškotkih  kadarkoli spremeni.

Nastavitve piškotkov

Dovolim piškotke Zavračam nenujne piškotke

Vrste piškotkov

Upravljavec in spletna stran kulinarika.net uporablja naslednje piškotke:

Obvezni piškotki oz. izjeme v zakonu Namen Trajanje Upravljalec
ASPSESSIONID omogoča delovanje spletne strani do konca seje kulinarika.net
PHPSESSID omogoča delovanje spletne strani do konca seje kulinarika.net
mcmanager_enabled nujno potreben za uporabo shrambe do konca seje kulinarika.net
cc_cookie_accept omogoča shranitev odločitve o shranjevanju piškotkov 1 leto kulinarika.net
cc_cookie_decline omogoča shranitev odločitve o shranjevanju piškotkov 1 leto kulinarika.net
_utma Računa, kolikokrat je bil uporabnik na naši spletni strani 2 leti google.com
_utmb, _utmc Računajo dolžino vašega obiska na naši strani do konca seje google.com
_utmz Beleži, kako je obiskovalec prišel na našo spletno stran (preko ključne besede, iskalnika itd.) 6 mesecev google.com
Piškotki, za katere je potrebna privolitev Namen Trajanje Upravljalec
cDatumObiska za potrebe prikazovanja novosti od zadnjega obiska 1 leto kulinarika.net
datr za FB potrebe delovanja vtičnika 2 leti facebook.com
act za FB potrebe delovanja vtičnika do konca seje facebook.com
sub za FB potrebe delovanja vtičnika do konca seje facebook.com
p za FB potrebe delovanja vtičnika so konca seje facebook.com
presence za FB potrebe delovanja vtičnika do konca seje facebook.com
c_user za FB potrebe delovanja vtičnika 4 tedne facebook.com
csm za FB potrebe delovanja vtičnika 4 tedne facebook.com
fr za FB potrebe delovanja vtičnika 4 tedne facebook.com
s za FB potrebe delovanja vtičnika 4 tedne facebook.com
xs za FB potrebe delovanja vtičnika 4 tedne facebook.com
OAID Piškotek, ki omogoča, da se vam na eni strani prikazuje le en oglas iz ene oglasne akcije 1 leto kulinarika.net

 

Izključitev piškotkov v samem brskalniku

Piškotke lahko uporabnik izključi tudi v samem brskalniku, zato podaja upravljavec nekaj navodil, kako piškotke izključiti glede na brskalnik, ki ga uporablja uporabnik.

Firefox
Chrome
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 in 8
Opera (v angleščini)
Safari (v angleščini)

 

Izlake, 30. junij 2023

SPLETNA KULINARIKA d.o.o.

Video recepti