Splošni pogoji uporabe portala Kulinarika.net

1. Opis spletne strani portala kulinarika.net

Spletna stran Kulinarika.net je portal (v nadaljevanju: portal in/ali Kulinarika.net), ki uporabnikom nudi storitev pretoka informacij za pošiljanje ocen, receptov, mnenj o receptih, diskusije v forumih itd. ali pa storitev dostopa do receptov ter se naročati na izbrane teme s področja kulinarike.

2. Splošne določbe

Lastnik in skrbnik portala Kulinarika.net je družba Spletna Kulinarika, d.o.o. obratovanje spletnih portalov, Narof 10, 1411 Izlake, matična številka: 3734048000 (v nadaljevanju: skrbnik).

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče portal Kulinarika.net in spletno stran oziroma portal na kakršenkoli način uporablja. Prav tako so uporabniki storitev tudi osebe, ki se prijavljajo s Facebook profilom na Facebook stran kulinarika ter uporabniki, ki posredujejo vsebine za objavo na spletnem portalu Kulinarika.net (v nadaljevanju: uporabnik spletnega portala Kulinarika.net ter uporabe Facebook profila kulinarika ter osebe, ki posredujejo vsebine – skupaj poimenovani kot: uporabnik).

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev skrbnika na način, pod pogoji kot so določeni s temi pravili uporabe ter drugimi pravili skrbnika.

Član portala Kulinarika.net je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v portalu kulinarika.net ali Facebook portalu Kulinarika. Registrirani uporabniki portala Kulinarika.net lahko komentirajo, sodelujejo v forumih in objavljajo recepte.

Ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: splošni pogoji) portala Kulinarika.net določajo pogoje uporabe vsebin spletnega portala Kulinarika.net ter predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med skrbnikom ter uporabnikom. Uporaba portala Kulinarika.net zajema tudi dostop do drugih spletnih strani in vsebin, ki jih ponuja portal Kulinarika.net in storitev ter prenos datotek.

Za te splošne pogoje se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji ali v zvezi z uporabo portala kulinarika.net je dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

Skrbnik portala Kulinarika.net si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom zagotoviti uporabnikom najboljšo možno izkušnjo, se portal Kulinarika.net neprestano posodablja. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal Kulinarika.net, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila uporabniku.

3. Pogoji uporabe

Vsi podatki, ki so na voljo portalu Kulinarika.net, so ponujeni tako, kot so. Nobenega jamstva ni, da so podatki pravilni, natančni ali uporabni in da bodo naročniku nudili korist pri namenu ali delu. Uporabnik uporablja podatke portala Kulinarika.net na lastno odgovornost Skrbnik portala Kulinarika.net ne odgovarjajo za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi uporabe netočnih ali napačnih podatkov, dobljenih na portalu Kulinarika.net.

Recepti, ocene, forumi, blogi in ostale storitve, kjer vsebino pišejo uporabniki, so odgovornost oseb, ki podajo te informacije. Kulinarika.net nudi le servis za pretok teh informacij, ne odgovarja pa za njihovo vsebino.

Skrbnik portala Kulinarika.net bo ukrepal v primeru, ko bi uporabnik:

 • zmerjal, zasmehoval ali žalil druge uporabnike interneta
 • ščuval k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti
 • izvajal aktivnosti, ki lahko povzročijo pošiljanje velikih količin podatkov in privedejo do zavrnitve storitev
 • uporabljal zasebna sporočila za prenos množičnih sporočil komercialne narave
 • prepisoval avtorsko zaščitene podatke.

Skrbnik portala Kulinarika.net, niti druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri nastanku teh strani, ne odgovarjajo za posredno ali neposredno škodo, ki bi jo naročnik uporabnik utrpel zaradi tehničnih težav ali prekinitev delovanja, nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh portalu ali napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Skrbnik zagotavlja pravilno delovanje le na portalu Kulinarika.net in ni odgovoren oziroma nikakor ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi napake na uporabnikovi strojni in programski opremi.

Uporabnik lahko uporablja podatke na portalu Kulinarika.net le za namen, za katere so namenjeni. Portal Kulinarika.net je namenjen ljubiteljskemu posredovanju kulinaričnih informacij med uporabniki. Stran Kulinarika.net niso namenjene ni namenjena načrtnemu zbiranju podatkov. Podatke, pridobljene na portalu Kulinarika.net, lahko uporabnik uporabi le za lastne oziroma osebne ali poslovne namene, ni pa jih dovoljeno distribuirati naprej brez pisnega soglasja skrbnika in avtorjev.

Vsi nasveti, ki so vezani na zdravje ljudi, so zgolj informativni in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti strokovnega mnenja oziroma terapije kvalificiranega osebja medicinske, farmacevtske ali/in drugih strok.

Uporabnik portala Kulinarika.net se strinja, da lahko skrbnik portala Kulinarika.net prispevek oziroma prispevke, ki jih je posredoval, uporabijo za svojo samo promocijo v različnih medijih.

4. Članstvo na portalu kulinarika.net

Članstvo na portalu Kulinarika.net je brezplačno.

Članstvo je pogoj za pošiljanje prispevkov na portal Kulinarika.net.

Član portala Kulinarika.net (v nadaljevanju: uporabnik) se obvezuje, da je za svoje geslo odgovoren sam in sprejema tudi posledice, ki lahko nastanejo, če izbere geslo, ki ga drug uporabnik enostavno lahko ugane ali se ne odjavi iz sistema, če oziroma v kolikor uporablja računalnik, do katerega imajo dostop tudi drugi. Uporabniško ime in geslo nista prenosljiva, uporabnik pa ju lahko uporablja na različnih računalnikih. Uporabnik je dolžan skrbno hraniti svoje geslo in uporabniško ime, pri čemer so kljub skrbnosti in nadzoru storitev možne zlorabe.

Uporabnik, ki je prispeval recepte, zapise na forum in/ali slike, ne more zahtevati izbrisa iz članstva ali umika svojih zapisov. Skrbnik lahko na njegovo željo prijavo zaklene, s tem je uporabnik izključen iz Kulinarika.net, njegovi prispevki pa ostanejo v objavi.

Uporabnik je po kršenju pravil lahko blokiran (samo za pisanje) ali izbrisan iz članstva. Blokada (samo za pisanje) je za nedoločen čas, če se član s skrbnikom ne dogovori drugače. Izbris je trajen, saj izbrisanih podatkov ni več. Skrbnik si pridržuje končno odločitev o blokadi pisanja ali izbrisa. Uporabniki, ki se prijavijo le za namene neodobrenega komercialnega oglaševanja na forumih, se izbrišejo ali blokirajo brez opozorila.

Uporabnik je dolžan ob vpisu napisati svoje prave podatke. V primeru zavajajočih podatkov ga skrbnik lahko brez opozorila izbriše.

Vsak uporabnik se lahko vpiše v Kulinarika.net samo enkrat. Blokiranemu ali izbrisanemu uporabniku se pod nobenimi pogoji ni dovoljeno ponovno včlaniti. Vsak tovrsten poskus ponovno pripelje do enakega ukrepa.

5. Pravila pošiljanja receptov in drugih prispevkov

Recept ne sme biti dobesedno prepisan iz knjige, revije ali drugega medija.

Recepti, ki so že v bazi, bodisi enaki ali preveč podobni poslanemu ne bodo objavljeni.

Sestavine morajo biti navedene s količino. Vse sestavine, ki so v postopku, morajo biti navedene tudi med sestavinami (in obratno).

Pri pisanju se ne sme uporabljati VELIKIH TISKANIH ČRK in če le lahko, se uporablja šumnike.

Pri oddaji recepta uporabnik dovoli objavo na portalu Kulinarika.net za neomejen čas. V ta namen preda uporabnik skrbniku neekskluzivne avtorske pravice za objavo recepta in dovoljuje, da je recept objavljen brez časovne omejitve na portalu kulinarika.net, za svojo promocijo pa ga sme skrbnik portala objaviti delno ali v celoti tudi na drugih spletnih medijih in v tisku tako, da je naveden kot vir portal Kulinarika.net. Uporabnik na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, predvsem pa:

 • Javno priobčitev vseh posredovanih vsebin na portalu kulinarika.net, kar vključuje spletno stran mobilni in spletni portal in časovno ter geografsko neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje del v vseh oblikah;
 • Nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem;
 • Pravico predelave, predvsem v obsegu, ki je nujen zaradi tehnološko-tehničnih posebnosti javne priobčitve in reproduciranja posnetkov in predelave, ki so v skladu z zahtevami namena uporabe posnetkov.

Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno, če za posamezen primer s skrbnikom ni dogovorjeno drugače.

Skrbnik ne odgovarja za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami.

Uporabnik jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografijah ali videu za javno objavo. Skrbnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo uporabnika kot pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.

S pošiljanjem receptov, fotografij k receptom, mnenj k receptom, foto albumov, mnenj pod albumi, priporočil pri receptih in blogov, se uporabnik strinja, da zapisi ostanejo na portalu Kulinarika.net tudi v primeru, če se želi izpisati iz portala. Ob objavah zgoraj navedenih vsebin dobi Kulinarika.net pravice do neomejene uporabe teh vsebin na spletni strani. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih.

Skrbnik portala si pridružuje si pravico, da poslanega recepta ne objavi, v kolikor uporabnik brez vednosti skrbnika pošilja vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi.

6. Pravila sodelovanja v forumu

Sodelovanju v forumu je omogočeno samo registriranim uporabnikom in je brezplačno. Vzdevek in/ali profilna slika je lahko zavrnjena, če oziroma v kolikor:

a) vsebuje naslov spletne strani ali elektronske pošte;

b) vsebuje kontaktne podatke (npr. telefonsko številko, poštno številko itd.);

c) očitno predstavlja neko drugo določeno ali določljivo osebo ali bi utegnila zavesti uporabnike glede uporabnika;

d) vsebuje grobe kletvice, vulgarne izraze ali je drugače neprimerna.

Preko foruma Kulinarika.net je prepovedano vsako oglaševanje, torej prodaja novih ali rabljenih stvari z namenom komercialne koristi in njihovo oglaševanje.

Med oglaševanje sodi tudi promoviranje izdelkov, ki jih uporabnik komercialno prodaja, pozivanje k nakupu preko zasebnih sporočil ipd. Edina izjema je prodaja preko malih oglasov, kjer uporabnik prodaja izključno rabljen izdelek, ki ga je prej uporabljal v svoje lastne namene. Vsako oglaševanje bo nemudoma izbrisano iz portala, uporabnik pa prejme opomin. Če se bo oglaševanje nadaljevalo, si skrbnik pridržuje pravico, da takšnega uporabnika izbriše iz seznama članov ali blokira nadaljnje pošiljanje sporočil.

Sporočila, poslana v forumu, morajo spoštovati vse opombe iz točke 3. teh pravil, poleg tega pa ni dovoljeno:

 • uporabljali forum za komercialno oglaševanje ali objavljati povezave na slovenske komercialne konkurenčne portale,
 • uporabljati forum za nabiranje točk v raznih nagradnih in drugačnih igrah,
 • uporabljati forum za prošnje za reševanje anket (le s predhodnim dovoljenjem skrbnika),
 • odpirati nove teme ali sporočila brez vsebine (samo povezava na neko stran).

Komentiranje člankov ali receptov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih objavah izključno v pristojnosti skrbnika. V določenih primerih je komentiranje objavljenih vsebin tako onemogočeno.

Uporabniki lahko svoj profil urejajo v nastavitvah. Skrbnik si pridržuje pravico do zavrnitve objave komentarjev ali sodelovanja uporabnika v forumu, za katere oziroma katerega presodi, da:

 • bi lahko napadal ali žalil druge uporabnike;
 • so brez vsakršne povezave z objavljeno vsebino;
 • namigujejo na spolnost, predstavljajo zlorabo ali so drugače neprimerni;

spodbujajo ali na kakršenkoli način nakazujejo na diskriminacijo, predvsem a ne samo glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja;

 • vsebujejo kletvice ali druge očitno žaljive besede;
 • bi lahko predstavljali kršitev predpisov, zagovarjali ali spodbujali nezakonito ravnanje;
 • vsebuje kontaktne podatke, ko so telefonska številka, poštni naslov ali elektronska pošta ali osebne podatke, ki niso javno objavljeni;
 • vsebuje povezave na druge spletne strani;
 • so zapisani v drugem jeziku in ne v slovenščini;
 • opisuje ali spodbuja dejavnosti, ki bi lahko ogrozile varnost ali blagostanje drugih ljudi;
 • veljajo za "spame", tj. večkrat objavljena sporočila z isto ali podobno vsebino;
 • ne sledijo nosilni temi razprave na portalu;
 • niso v skladu z uredniško programsko zasnovo.

7. Povezave na druge spletne strani in oglaševalci

Portal Kulinarika.net vsebino objavlja v dobri veri. Vso vsebino portala Kulinarika.net uporabnik uporablja na lastno odgovornost in skrbnik ne odgovarja za škodo, povzročeno z uporabo vsebin portala Kulinarika.net. Portal je sestavljen iz vsebine partnerjev, oglaševalcev in uporabnikov, brezplačne vsebine in povezav na zunanja spletna mesta ter povezav do drugih spletnih mest, ki so jih ustvarile tretje osebe (povezave) in ki bodo, kadar je to mogoče, označene kot take. Portal Kulinarika.net nima nadzora nad navedenimi podatki in informacijami ali drugimi internetnimi stranmi oziroma portali in v celoti zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z vsebino na spletnih straneh, ki so jih ustvarile tretje osebe. 

Portal Kulinarika.net ni odgovoren za vsebino strani oglaševalcev na portalu Kulinarika.net ali za kakršnokoli škodo, ki jo povzroči oglaševanje na portalu Kulinarika.net., Skrbnik portala Kulinarika.net ne odgovarja za morebitno škodo, ki izhaja iz takšnih poslovnih odnosov.

Dostop do portala Kulinarika.net in vse njegove vsebine je dovoljen osebam vseh starosti, razen če je pri določeni vsebini označeno drugače.

8. Odgovornost

Skrbnik portala Kulinarika.net ne jamči in ne odgovarja za:

 • za zagotavljanje delovanja portala v primeru izpada omrežja, izpada električne energije in tehničnih motenj, ki ovirajo nemoteno delovanje ali dostop do portala Kulinarika.net,
 • za zagotavljanje uporabe in prenosa video vsebin, pri čemer mora uporabnik zagotoviti primeren računalnik in opremo,
 • za nepravilno delovanje portala Kulinarika.net zaradi nepravilne uporabe ali neznanja uporabnika,
 • za delovanje spletnih strani preko povezav portala Kulinarika.net,
 • vsebino, katere avtorji so druge osebe in so vsebine objavljene na portalu Kulinarika.net.

Skrbnik si pridržuje pravico odstraniti ali onemogočiti dostop do vsebin, ki vsebujejo neprimerne ali nezakonite vsebine po oceni skrbnika.

Uporabnik portala Kulinarika.net in/ali oseba, ki zagotavlja vsebine za portal Kulinarika.net jamči in odgovarja, da:

 • ne bo uporabljal škodljivih programov ali računalniških kod, ki bi lahko motile ali onesposobile ali škodovale delovanju portala Kulinarika.net ali škodovale skrbniku ali njegovim pogodbenih partnerjem in njegovi/njihovi strojni in programski opremi,
 • ne bo distribuiral tretjim osebam avtorskih del.

9. Informacije

Skrbnik portala Kulinarika.net, tj. družba SPLETNA KULINARIKA d.o.o. zagotavlja tehnično podporo na elektronskem naslovu: info@kulinarika.net.

10. Kršitev splošnih pogojev uporabe

Skrbnik ima pravico, da vsem osebam, ki kršijo te pogoje onemogoči dostop do portala Kulinarika.net V kolikor zaradi kršitve teh pogojev nastane škoda skrbniku ali njegovim pogodbenim partnerjem, zanjo uporabnik v celoti odgovarja po pravilih o civilni odškodninski odgovornosti in kazensko.

11. Spremembe splošnih pogojev uporabe

Skrbnik lahko občasno spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega obvestila, zato priporočamo uporabnikom portala Kulinarika.net, da na portalu preverijo vsebino splošnih pogojev uporabe.

V kolikor s spremenjenimi pogoji uporabe posamezen uporabnik ne soglaša, naj preneha z uporabo portala Kulinarika.net. V nasprotnem primeru se šteje, da s spremembo splošnih pogojev uporabnik soglaša in jih v celoti sprejema.

30. Junij, 2023

Spletna kulinarika d.o.o.

Video recepti