Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

1. Vsi podatki, ki so na voljo na spletnih straneh Kulinarika.net, so ponujeni tako, kot so. Nobenega jamstva ni, da so podatki pravilni, natančni ali uporabni in da bodo naročniku nudili korist pri namenu ali delu. Naročnik uporablja podatke s spletnih strani Kulinarika.net na lastno odgovornost. Avtorji in izvajalci Kulinarika.net ne odgovarjajo za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala pri uporabniku zaradi uporabe netočnih ali napačnih podatkov, dobljenih na spletni strani Kulinarika.net.

2. Recepti, ocene, forumi, blogi in ostale storitve, kjer vsebino pišejo uporabniki, so odgovornost uporabnikov, ki podajo te informacije. Kulinarika.net nudi le servis za pretok teh informacij, ne odgovarja pa za njihovo vsebino.

3. Ne glede na točko 2 bodo administratorji Kulinarika.net ukrepali v primeru, ko bi uporabnik:

a) zmerjal, zasmehoval ali žalil druge uporabnike interneta

b) ščuval k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti

c) izvajal aktivnosti, ki lahko povzročijo pošiljanje velikih količin podatkov in privedejo do zavrnitve storitev

d) uporabljal zasebna sporočila za prenos množičnih sporočil komercialne narave

e) prepisoval avtorsko zaščitene podatke.

4. Izvajalec servisa Kulinarika.net, niti druge pravne in fizičlne osebe, ki sodelujejo pri nastanku teh strani, ne odgovarja za posredno ali neposredno škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi tehničnih težav ali prekinitev delovanja v servisu, nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh ali napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

5. Izvajalec servisa zagotavlja pravilno delovanje le na svoji strani in ni odgovoren za neporedno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi napake na naročnikovi strojni in programski opremi.

6. Uporabnik lahko uporablja podatke na Kulinarični Sloveniji le za namen, za katere so namenjeni. Portal kulinarika.net je namenjen ljubiteljskemu posredovanju kulinaričnih informacij med uporabniki. Strani Kulinarika.net niso namenjene načrtnemu zbiranju podatkov. Podatke, pridobljene na Kulinarični Sloveniji, lahko uporabite le za lastne osebne ali poslovne namene, ni pa jih dovoljeno distribuirati naprej brez pisnega soglasja izvajalcev servisa in avtorjev.

7. Vsi nasveti, ki so vezani na zdravje ljudi, so zgolj informativni in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti strokovnega mnenja oziroma terapije kvalificiranega osebja medicinske, farmacevtske ali/in drugih strok.

8. Član Kulinarika.net se strinja, da lahko izvajalci servisa Kulinarika.net prispevke, ki jih je posredoval, uporabijo za svojo samopromocijo v različnih medijih.

ČLANSTVO V KULINARIČNI SLOVENIJI

9. Članstvo Kulinarika.net je brezplačno.

10. Članstvo je pogoj za pošiljanje prispevkov na Kulinarično Slovenijo.

11. Naročnik se obvezuje, da je za svoje geslo odgovoren sam in sprejema tudi posledice, ki lahko nastanejo, če izbere geslo, ki ga drug uporabnik enostavno lahko ugane ali se ne odjavi iz sistema, če uporablja računalnik, do katerega imajo dostop tudi drugi. Uporabniško ime in geslo nista prenosljiva, naročnik pa ju lahko uporablja na različnih računalnikih.

12. Član, ki je prispeval recepte, zapise na forum in slike, ne more zahtevati izbrisa iz članstva ali umika svojih zapisov. Administrator lahko na njegovo željo prijavo zaklene, s tem je član efektivno izključen iz Kulinarika.net, njegovi prispevki pa ostanejo v objavi.

13. Član je po kršenju pravil iz točke 2 lahko blokiran (samo za pisanje) ali izbrisan iz članstva. Blokada (samo za pisanje) je za nedoločen čas, če se član z uredništvom ne dogovori drugače. Izbris je trajen, saj izbrisanih podatkov ni več. Uredništvo si pridržuje končno odločitev o blokadi pisanja člana ali izbrisa. Člani, ki se prijavijo le za namene neodobrenega komercialnega oglaševanja na forumih, se izbrišejo ali blokirajo brez opozorila.

14. Član je dolžan ob vpisu napisati svoje prave podatke. V primeru zavajajočih podatkov ga administrator lahko brez opozorila izbriše kot člana.

15. Vsak član se lahko vpiše v Kulinarika.net samo enkrat. Tudi blokiranemu ali izbrisanemu članu se pod nobenimi pogoji ni dovoljeno ponovno včlaniti. Vsak tovrsten poskus ponovno pripelje do enakega ukrepa.

PRAVILA POŠILJANJA RECEPTOV IN DRUGIH PRISPEVKOV

16. Recept ne sme biti dobesedno prepisan iz knjige, revije ali drugega medija.

17. Ne podvajajte receptov! Recepti, ki so že v bazi, bodisi enaki ali preveč podobni poslanemu ne bodo objavljeni.

18. Sestavine morajo biti navedene s količino. Vse sestavine, ki so v postopku, morajo biti navedene tudi med sestavinami (in obratno).

19. Pri pisanju se ne sme uporabljati VELIKIH TISKANIH ČRK in če le lahko, se uporablja šumnike.

20. Član Kulinarika.net se strinja, da lahko izvajalci servisa Kulinarika.net prispevke, ki jih je posredoval, uporabijo za svojo samopromocijo v različnih medijih.

21. Pri oddaji recepta uporabnik dovoli objavo na straneh Kulinarika.net (tako spletnemu kot tiskanemu mediju) za neomejen čas. V ta namen nam preda uporabnik neekskluzivne avtorske pravice za objavo recepta in dovoljuje, da je recept objavljen brez časovne omejitve na spletni strani www.kulinarika.net, za svojo promocijo pa ga smemo objaviti delno ali v celoti tudi na drugih spletnih medijih in v tisku tako, da je naveden vir Kulinarika.net.

22. S pošiljanjem receptov, fotografij k receptom, mnenj k receptom, foto albumov, mnenj pod albumi, priporočil pri receptih in blogov, se uporabnik strinja, da zapisi ostanejo na naši spletni strani tudi v primeru, če se želi izpisati iz Kulinarika.net. Ob objavah zgoraj navedenih vsebin dobi kulinarika.net previce do neomejene uporabe teh vsebin na svoji spletni strani.

23. Pridružujemo si pravico, da poslanega recepta ne objavimo.

PRAVILA sodelovanja v forumu

24. Preko foruma Kulinarika.net je prepovedano vsako oglaševanje, torej prodaja novih ali rabljenih stvari z namenom komercialne koristi in njihovo oglaševanje.

Med oglaševanje sodi tudi hvaljenje izdelkov, ki jih uporabnik komercialno prodaja, pozivanje k nakupu preko zasebnih sporočil ipd. Edina izjema je prodaja preko malih oglasov, kjer uporabnik prodaja izključno rabljen izdelek, ki ga je prej uporabljal v svoje lastne namene. Vsako oglaševanje bo nemudoma izbrisano iz strani, uporabnik pa bo dobil opomin. Če se bo oglaševanje nadaljevalo, si Kulinarična Sloveniaj pridržuje pravico, da takšnega uporabnika izbriše iz seznama članov ali blokira nadaljnje pošiljanje sporočil, tudi če je uporabnik naročnik Plus paketa.

25. Sporočila, poslana v forumu, morajo spoštvati vse opombe iz točke 3. teh pravil, poleg tega pa ni dovoljeno:

a) uporabljalti forume za komercialno oglaševanje ali obljavljati povezave na slovenske komercialne konkurenčne portale

b) uporabljati forume za nabiranje točk v raznih nagradnih in drugačnih igrah

c) uporabljati forum za prošnje za reševanje anket (le s predhodnim dovoljenjem uredništva)

d) odpiral nove teme ali sporočila brez vsebine (samo povezava na neko stran)

Preberite si več o ZASEBNOSTI n Kulinarika.net

Pravila in pogoji sodelovanja v »Pirhi« Facebook nagradni igri

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Somat"

Video recepti