tunine mini sarmice - kulinarika.net

katka lopatka  

član od: 1.12.2006

sporočila:4996

tema odprta - 30. dec 2007 18:28 | ogledi: 8.568 | odgovori: 45

Hojlclass='poudarjeno'>a, spet jclass='poudarjeno'>az c="/forum/icon_smile_vilice.gif" border="0" class='poudarjeno'>align="middle" />

Končno sem se sprclass='poudarjeno'>avilclass='poudarjeno'>a delclass='poudarjeno'>at tele sclass='poudarjeno'>armice. Recept sem obljubljclass='poudarjeno'>alclass='poudarjeno'>a že lclass='poudarjeno'>ani, vendclass='poudarjeno'>ar jih do sedclass='poudarjeno'>aj nisem uspelclass='poudarjeno'>a nclass='poudarjeno'>aredit. Hjclass='poudarjeno'>a, tclass='poudarjeno'>akle mclass='poudarjeno'>amo...Torej, prvič sem jih jedlclass='poudarjeno'>a pri znclass='poudarjeno'>anki iz Srbije, ki jih je delclass='poudarjeno'>alclass='poudarjeno'>a zclass='poudarjeno'>a post-bclass='poudarjeno'>adnjclass='poudarjeno'>ak (upclass='poudarjeno'>am, dclass='poudarjeno'>a sem prclass='poudarjeno'>av nclass='poudarjeno'>apisclass='poudarjeno'>alclass='poudarjeno'>a), pclass='poudarjeno'>a so šle vsem zelo v slclass='poudarjeno'>ast. Recept bom zclass='poudarjeno'>aenkrclass='poudarjeno'>at zclass='poudarjeno'>apisclass='poudarjeno'>alclass='poudarjeno'>a kclass='poudarjeno'>ar sem, sclass='poudarjeno'>aj čclass='poudarjeno'>akclass='poudarjeno'>a nclass='poudarjeno'>a objclass='poudarjeno'>avo, mordclass='poudarjeno'>a pclass='poudarjeno'>a si jih bo kdo zclass='poudarjeno'>aželel v tem novoletnem čclass='poudarjeno'>asu tudi nclass='poudarjeno'>a tclass='poudarjeno'>a nclass='poudarjeno'>ačin!

 

Potrebujemo sestclass='poudarjeno'>avine, kot nclass='poudarjeno'>a sliki. Ostclass='poudarjeno'>ale sestclass='poudarjeno'>avine bodo sproti vidne iz slik.

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/7wp-P10100.jpg" border="0" width="320" height="240" />

Tuno odcedimo in jo zmešclass='poudarjeno'>amo z zelišči, zclass='poudarjeno'>ačimbclass='poudarjeno'>ami, soljo, poprom...Sclass='poudarjeno'>amclass='poudarjeno'>a rclass='poudarjeno'>adclass='poudarjeno'>a dodclass='poudarjeno'>am mclass='poudarjeno'>alo gorčice in pestclass='poudarjeno'>a. Skodelico rižclass='poudarjeno'>a dclass='poudarjeno'>amo kuhclass='poudarjeno'>at v tri skodelice vrele posoljene vode zclass='poudarjeno'>a ccclass='poudarjeno'>a 7 minut.

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/fvy-P10100.jpg" border="0" width="183" height="127" />

Priprclass='poudarjeno'>avimo liste sclass='poudarjeno'>arme. Operemo jih pod mrzlo vodo in jih prerežemo nclass='poudarjeno'>a pol, sclass='poudarjeno'>aj so to mini sclass='poudarjeno'>armice :) Kocen izrežemo ven. Lclass='poudarjeno'>ahko jih nekclass='poudarjeno'>aj čclass='poudarjeno'>asclass='poudarjeno'>a tudi pustimo v mrzli vodi, če ne želimo, dclass='poudarjeno'>a bi bili tclass='poudarjeno'>ako kisli.

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/f58-P10100.jpg" border="0" width="132" height="115" />

Polovico listov položimo nclass='poudarjeno'>a dno ponve, ki smo jo pokclass='poudarjeno'>apclass='poudarjeno'>ali z olivnim oljem. Izberemo tclass='poudarjeno'>ako ponev, ki bo lclass='poudarjeno'>ahko šlclass='poudarjeno'>a kclass='poudarjeno'>asneje v pečico. Riž je sedclass='poudarjeno'>aj že kuhclass='poudarjeno'>an.

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/1cm-P10100.jpg" border="0" width="211" height="156" />

 

Tuno zmešclass='poudarjeno'>amo z rižem, pokusimo in po želji še dodclass='poudarjeno'>atno zclass='poudarjeno'>ačinimo.

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/4w2-P10100.jpg" border="0" width="193" height="129" />

Zclass='poudarjeno'>ačnemo oblikovclass='poudarjeno'>ati sclass='poudarjeno'>armice, kot kclass='poudarjeno'>ažejo slike. Nclass='poudarjeno'>a list položimo žličko nclass='poudarjeno'>adevclass='poudarjeno'>a, nclass='poudarjeno'>ato pclass='poudarjeno'>a nclass='poudarjeno'>ajprej zclass='poudarjeno'>apognemo list od vsclass='poudarjeno'>ake strclass='poudarjeno'>ani proti sredini, potem pclass='poudarjeno'>a dokončno oblikujemo sclass='poudarjeno'>armice. Tclass='poudarjeno'>ako nclass='poudarjeno'>adev zclass='poudarjeno'>agotovo ne bo lezel ven.

 c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/1zh-P10100.jpg" border="0" width="131" height="133" /> c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/class='poudarjeno'>ar1-P10100.jpg" border="0" width="145" height="133" /> c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/7u3-P10100.jpg" border="0" width="149" height="133" />

Sclass='poudarjeno'>arme polclass='poudarjeno'>agclass='poudarjeno'>amo nclass='poudarjeno'>a dno ponve, drugo zrclass='poudarjeno'>aven druge tesno skupclass='poudarjeno'>aj.

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/37m-P10100.jpg" border="0" width="208" height="127" />

Sledi izdelclass='poudarjeno'>avclass='poudarjeno'>a omclass='poudarjeno'>ake. Sclass='poudarjeno'>amclass='poudarjeno'>a jo priprclass='poudarjeno'>avljclass='poudarjeno'>am brez moke, sevedclass='poudarjeno'>a pclass='poudarjeno'>a tu vsclass='poudarjeno'>ak lclass='poudarjeno'>ahko uporclass='poudarjeno'>abi svoje recepture. V 2 cm vode stopim zeliščno kocko z oljčnim oljem in pustim, dclass='poudarjeno'>a zclass='poudarjeno'>avre. Nclass='poudarjeno'>ato dodclass='poudarjeno'>am brizg pclass='poudarjeno'>arclass='poudarjeno'>adižnikovegclass='poudarjeno'>a koncentrclass='poudarjeno'>atclass='poudarjeno'>a in poprclass='poudarjeno'>ašim z rdečo pclass='poudarjeno'>apriko, dclass='poudarjeno'>a omclass='poudarjeno'>akclass='poudarjeno'>a lepo porjclass='poudarjeno'>avi in počclass='poudarjeno'>asi vre. Nclass='poudarjeno'>ato dodclass='poudarjeno'>am pelclass='poudarjeno'>ate oz. omclass='poudarjeno'>akco, ki jo pclass='poudarjeno'>ač imclass='poudarjeno'>am domclass='poudarjeno'>a, lclass='poudarjeno'>ahko surov pclass='poudarjeno'>arclass='poudarjeno'>adižnik...vse počclass='poudarjeno'>asi vre. Dokončclass='poudarjeno'>am še z 1dl slclass='poudarjeno'>adke smetclass='poudarjeno'>ane in okus poprclass='poudarjeno'>avim še z zclass='poudarjeno'>ačimbclass='poudarjeno'>ami, soljo in poprom. Dodclass='poudarjeno'>am tudi žličko slclass='poudarjeno'>adkorjclass='poudarjeno'>a.

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/rh5-P10100.jpg" border="0" width="105" height="88" />c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/ep-P10100.jpg" border="0" width="105" height="89" />c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/z6p-P10100.jpg" border="0" width="91" height="90" />c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/prclass='poudarjeno'>a-P10100.jpg" border="0" width="93" height="90" />c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/eoc-P10100.jpg" border="0" width="93" height="90" />c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/ggk-P10100.jpg" border="0" width="81" height="87" />

Sclass='poudarjeno'>armice prelijem z omclass='poudarjeno'>ako in pristclass='poudarjeno'>avim nclass='poudarjeno'>azclass='poudarjeno'>aj nclass='poudarjeno'>a štedilnik. Prižgem pečico nclass='poudarjeno'>a 180 stopinj in kuhclass='poudarjeno'>am sclass='poudarjeno'>arme pokrite, dokler se pečicclass='poudarjeno'>a ne zclass='poudarjeno'>agreje (ccclass='poudarjeno'>a 20 min pri meni).

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/sqk-P10100.jpg" border="0" width="150" height="113" />

Predno dclass='poudarjeno'>am sclass='poudarjeno'>arme v pečico, jih nclass='poudarjeno'>amclass='poudarjeno'>ažem s kislo smetclass='poudarjeno'>ano in posujem z nclass='poudarjeno'>aribclass='poudarjeno'>anim sirom.

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/9nm-P10100.jpg" border="0" width="150" height="113" />

Pečem v pečici toliko čclass='poudarjeno'>asclass='poudarjeno'>a, dclass='poudarjeno'>a sir mclass='poudarjeno'>alo porjclass='poudarjeno'>avi (ccclass='poudarjeno'>a 15 min, zclass='poudarjeno'>adnjih 5 min nclass='poudarjeno'>a ventilclass='poudarjeno'>aciji).

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/xo4-P10100.jpg" border="0" width="320" height="240" />

Nclass='poudarjeno'>a krožniku v sclass='poudarjeno'>armice zclass='poudarjeno'>apičim zobotrebec, dclass='poudarjeno'>a gredo z lclass='poudarjeno'>ahkoto enkrclass='poudarjeno'>at - hclass='poudarjeno'>am v ustclass='poudarjeno'>a (to pclass='poudarjeno'>a sevedclass='poudarjeno'>a lclass='poudarjeno'>ahko izpustite)

c="http://www4.slikomclass='poudarjeno'>at.com/07/1230/nyr-P10100.jpg" border="0" width="150" height="113" />

Pclass='poudarjeno'>a dober tek in SREČNO!

 

 

 

 

c="http://www.bclass='poudarjeno'>aczek.pl/img/produkty/3/lopclass='poudarjeno'>atkclass='poudarjeno'>a_duzclass='poudarjeno'>a.jpg" border="0" width="30" height="30" /> kclass='poudarjeno'>atkclass='poudarjeno'>a

Temo je spremenil(class='poudarjeno'>a) kclass='poudarjeno'>atkclass='poudarjeno'>a lopclass='poudarjeno'>atkclass='poudarjeno'>a dne 30. dec 2007 19:43:40

jade  

član od: 11.11.2004

sporočila: 6303

30. dec 2007 18:45

Šmrc slikic ne vidim. jade

Blanchy  

član od: 22.12.2005

sporočila: 2015

30. dec 2007 18:45

Katka, kje so pa slikce? Blanchy

katti  

član od: 4.11.2005

sporočila: 2109

30. dec 2007 18:48

Tudi jaz ne vidim slikc. Pa sem ravno danes, ko je mami delala take obične sarme, rekla fantu, ko bi ble dobre kakšne brez mesa. katti

Kyara  

član od: 24.5.2006

sporočila: 2384

30. dec 2007 18:58

Katka SLIKICEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 

Kyara

katka lopatka  

član od: 1.12.2006

sporočila: 4996

30. dec 2007 19:14

se opravičujem, moja napaka, grem tole rihtat... katka

Simona84  

član od: 27.10.2005

sporočila: 3036

30. dec 2007 19:37

Katka sploh ne dvomim, da ti nebi zrihtala tako kot se gre Lep dan in veliko se smejte

katka lopatka  

član od: 1.12.2006

sporočila: 4996

30. dec 2007 19:44

Eto, je že, sem jaz ena češplja... hehe katka

majamarko  

član od: 26.9.2003

sporočila: 2565

30. dec 2007 19:50

Njami...že printam, se bodo jutri delale, samo ne mini:))) Najlepša hvala za nazoren opis, pa srečno vsem!

katka lopatka  

član od: 1.12.2006

sporočila: 4996

30. dec 2007 19:51

Hehe majamarko, kar oreng al pa nič aaaaa ?

Boš poročala! katka

Sporočilo je spremenil(a) katka lopatka dne 30. dec 2007 19:53:20

majamarko  

član od: 26.9.2003

sporočila: 2565

30. dec 2007 19:58

So naju lačna usta, pa vedno za prvega uživava ob ham ham sarmicah ponavadi so vegi s korenjčkom in grahom...

Kulinarična Slovenija ne odgovarja za vsebino foruma! Vse napisano je odgovornost piscev besedil.

Za pošiljanje sporočila v forum, morate biti vpisani v KulSlo. Kliknite na VPIS! Če ste že vpisani in niste prijavljeni se prijavite.


Forumi (vroče teme)

Kaj jutri za kosilo?Dragička
Kaj danes za zajtrkgligor
MOJ vrtjohana
malo za hecpikec85
Ločevanje živil 90. dni - 5. deldočka

Video recepti