Ocenjevalec Ocena
Datum
breskva
5
15.4.2008
petkica
5
16.10.2007
DUĊ ANKA
5
26.11.2006
Varia
5
20.4.2006