Ocenjevalec Ocena
Datum
*Mija*
5
29.7.2011
breskva
5
5.2.2008