Ocenjevalec Ocena
Datum
nenci
4
28.9.2005
neznan
3
24.9.2005