Ocenjevalec Ocena
Datum
femica
5
2.9.2008
barbara R.
4
15.11.2005
bajo
4
7.6.2005
tatjanca
4
7.6.2005