Ocenjevalec Ocena
Datum
Nikke
2
21.3.2021
DrSus
5
19.9.2009
Marna
5
31.1.2008
DUĊ ANKA
5
18.7.2006