Ocenjevalec Ocena
Datum
kcvetka
5
21.5.2008
Marjetka cvetka
4
10.4.2005