Ocenjevalec Ocena
Datum
MBrando
5
8.5.2012
Luchya
5
19.6.2008
breskva
5
12.4.2008
_Lanchy_
5
5.10.2007
Julya
5
9.12.2005
MissLady
4
5.12.2005
mansaj
5
18.2.2004
veverica
4
12.11.2001