Ocenjevalec Ocena
Datum
breskva
5
5.10.2011
morska medvedka
5
13.12.2008
oka
5
28.1.2004
santina
5
27.1.2004