Ocenjevalec Ocena
Datum
breskva
5
5.6.2008
milly
4
24.7.2003