Ocenjevalec Ocena
Datum
ssilva
5
9.12.2019
lačen drugačen
5
26.6.2016