Ocenjevalec Ocena
Datum
Janja
3
10.12.2002
katica
4
9.11.2002
bojana
5
1.11.2002
Stasa
5
1.11.2002
neznan
5
30.10.2002