Ocenjevalec Ocena
Datum
Artemis
5
5.8.2004
Janja
4
14.2.2004
Stasa
5
9.3.2003