Ocenjevalec Ocena
Datum
deska
4
6.9.2014
pika poka tjasy
4
14.12.2013