Ocenjevalec Ocena
Datum
pika poka tjasy
5
8.8.2015
dari
5
8.7.2013