Ocenjevalec Ocena
Datum
nea
5
23.11.2014
kolańćica
5
17.5.2013
msegov
5
16.12.2011