Ocenjevalec Ocena
Datum
Mohka
5
4.10.2005
IrenaM
5
26.12.2004
Riko
2
15.3.2004
Koka
4
17.1.2004