Ocenjevalec Ocena
Datum
TiSea
5
27.2.2013
mangobanana
5
30.9.2011
sonic
5
7.4.2009
katti
5
10.2.2008
teyca29
5
2.1.2008
Uly
5
26.10.2007
balu
5
7.7.2007